>

تنهاترین ستاره
نويسندگان
لينک دوستان

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ

نظرسنجی

ديدگاه شمادرموردوبلاگ تنهاترين ستاره چيست ؟
عالى
خيلى خوب
خوب
متوسط
ضعيفجستجو

دوستان من

آیا کسی هست غم از دل مهدی فاطمه برداره ؟!


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ پنج شنبه سیزدهم آبان 1395 ] [ 19:6 ] [ سیده ضیاءتبار ]

رسش_و_پاسخ 

❓چرا امام زمان‏ (عج) خود را برای مؤمنان مورد وثوق ظاهرنمی‌سازد؟ 
1 آن حضرت برای هر كس كه بخواهد ظاهر شود ناگزیر می‏‌بایست برای معرفی خود معجزه‌‏ای اظهار نماید تا در صحت ادعایش یقین كنند. 

در این میان عده‏‌ای حقّه‏‌باز و ساحر پیدا می‌‏شوند و برای فریب مردم از راه سحر و جادو چنین می‏‌كنند و خود را به عنوان امام زمان وانمود می‏‌نمایند. 

2افراد حیله‌‏گر از این موضوع استفاده كرده و ادعای رؤیت می‏‌كردند، ولی به جهت سدّ این‌گونه انحرافات، ملاقات در حدّ گسترده ممنوع شد، گر چه خواصّی از افراد در موقعیت‌‏های مناسب و بنابر مصالح كلّی و جزئی به ملاقات حضرت شرفیاب می‏‌شوند. 

موعودشناسی و پاسخ به شبهات؛ علی اصغر رضوانی 
======


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ چهارشنبه شانزدهم دی 1394 ] [ 17:41 ] [ سیده ضیاءتبار ]

ﺁﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ‎ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﯾﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺑﺎ ﺍﺋﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ؟ 

 ﭘﺎﺳﺦ: 

ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ: 

 

1. ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ ﻣﯽ‎ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻩ‎ﺍﯾﻢ ﺯﯾﺮﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ 

 

 ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﯿﻢ: 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺑﯽ ﻭ ﺍﺻﻼ‌ﺣﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯽ‌‎ﮐﻨﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ‎ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﯽ‎ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﻣﯽ‎ﺭﺳﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻮﺝ ﻓﻮﺝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﮐﻮﻓﻪ ﺍﺯ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ‎ﮔﺮﺩﺩ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼ‌ﺩ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ‎ﻣﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﯽ‎ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ) ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﻗﻢ ﻭ ﺍﻫﻠﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‎ﺩﻫﺪ... ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻣﯽ‎ﺭﺳﺪ ﻭ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ‎ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ‎ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.[1] 

ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩ، ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﻟﻄﻔﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‎ﻧﻬﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﺳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﻏﻔﻮﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.»[2]

 ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ، ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ، ﮐﻮﺥ ﻭ ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺭﺧﻨﻪ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻔﻮﺩ ﻣﯽ‎ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‎ﺩﻫﺪ.[3] 

 

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﺸﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺧﯿﺮﺧﻮﺍﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺣﺠﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻭ ﺧﻮﺩﺳﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺸﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ ﺣﻖ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺮﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺪﯼ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻗﯿﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﭼﺎﺭﻩ‎ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ، ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ‎ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‎ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﺠﺖ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻋﻨﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺍﺳﺖ.[4] 

 

2. ﺁﯾﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺋﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴّﻼ‌ﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻣﯽ‌‎ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽ‎ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ‎ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ 

 ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﯿﻢ: 

ﻫﻤﻪ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺣﻘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻧﺜﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﮑﺮﺩﻩ‎ﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻭ ﺗﺮﻗﯽ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺩﻋﻮﺗﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺰﯾﺪﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺳﻮﺍ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﻭﺵ‎ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﻣﺎﻥ، ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ‎ﺩﺍﺷﺖ، ﺣﺘﻤﺎً ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﯾﯽ ﻣﯽ‎ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻭ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‎ﮐﺮﺩ. 

ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻣﺖ‎ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺮﻩ‎ﻣﻨﺪ ﻣﯽ‎ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﻖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ، ﺭﻭﺵ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﻩ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ. 

ﺁﺭﯼ! ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺪﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ‎ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺻﺎﻟﺤﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ‎ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺎﻏﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺣﻖ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ‎ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ‎ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺁﯾﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‎ﻣﺎﻧﺪ؟ 

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻼ‌ﺩ ﺷﺮﻕ ﻭ ﻏﺮﺏ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ‎ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ‎ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﻏﻀﺐ ﺧﺪﺍ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ‎ﮔﺮﺩﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯽ‎ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.[5] 

ﺯﺭﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍ

ﮐﺮﻡ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻫﺮﮔﺰ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠّﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻼ‌ﯾﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‎ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﻝ‎ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﻔﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‎ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‎ﭘﺬﯾﺮﺩ. ﭘﺲ ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ»[6] 

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﯽ‎ﮔﻮﯾﺪ: ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺑﻮﺩﻡ، ﻣﻌﻠّﯽ ﺑﻦ ﺧﻨﯿﺲ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺁﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼ‌ﻡ ﻣﻼ‌ﯾﻤﺖ ﻭ ﻧﺮﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﯽ‎ﺩﺍﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ‎ﮐﻨﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯽ‎ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.»[7] 

ﺁﺭﯼ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ‎ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽ‎ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ، ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ: ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺵ، ﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﺭ. ﻭ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺒﯿﺎﺀ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺗﯿﻎ ﮔﺬﺭﺍﻧﯿﺪ. ﺍﻣّﺎ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ،‌ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺧﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﻭﺭﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. 

ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ، ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻭ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭ ﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ‎ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪ؛ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻬﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﯼ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﺩ. ﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺯﺩ.[8] 

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ‌ﻫﺎﯼ ﺍﮐﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻌﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪﻭﻕ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ، ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻻ‌ﺛﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ.

ﭘﯽ‌ﻧﻮﺷﺖ‌ﻫﺎ: 

[1]. ﻋﻼ‌ﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 60، ﺹ 213 ﻭ ﭼﺎﭖ ﺑﯿﺮﻭﺕ، ﺝ 57 ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻔﺤﻪ. 

[2]. ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 52، ﺹ 328. 

[3]. ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻣﯿﻨﯽ، ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻥ، ﺹ 315 ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ. 

[4]. ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﺪﯼ (ﻋﺞ)، ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻃﺒﺴﯽ، ﺹ 181. 

[5]. ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 60، ﺹ 213. 

[6]. ﺍﻟﻐﯿﺒﺔ، ﻟﻐﻤﺎﻧﯽ، ﺹ 236 ؛ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ 52، ﺹ 353. 

[7]. ﺍﻟﻐﯿﺒﺔ، ﻟﻐﻤﺎﻧﯽ، ﺹ 237 ؛ ﺗﻬﺬﯾﺐ، ﺝ 6، ﺹ 155 ﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺝ 5، ﺹ 33. 

[8]. ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﻐﺮﺏ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ، ﺹ 37با تصرفی مختصر.


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ چهارشنبه یازدهم آذر 1394 ] [ 14:45 ] [ سیده ضیاءتبار ]

✅آیا با ظهور امام زمان علیه السلام همه مردم مسلمان می شوند؟ 

https://telegram.me/joinchat/BdO8_wFT2pOKDprpXcSI4g

⬅️در ابتدا برای توضیح این موضوع ذکر این نکته ضروری است که: از آیات قرآن و احادیث استفاده می شود كه مستضعفین جهان سرانجام در یك انقلاب همگانی كه مهدی موعود (عج) رهبری آنرا بر عهده دارد بر متكبرین پیروز می گردند، رژیم های طاغوتی را برای همیشه سرنگون می سازند و قدرت و اراده جهان را در دست می گیرند.

 

⬅️خداوند در قرآن می فرماید: «ما اراده كرده ایم كه بر مستضعفین جهان منت نهاده و آنان را پیشوا و وارث زمین قرار دهیم و در زمین به آنها قدرت و تمكن بخشیم.»✅آیا با ظهور امام زمان علیه السلام همه مردم مسلمان می شوند؟ 

 

⬅️در ابتدا برای توضیح این موضوع ذکر این نکته ضروری است که: از آیات قرآن و احادیث استفاده می شود كه مستضعفین جهان سرانجام در یك انقلاب همگانی كه مهدی موعود (عج) رهبری آنرا بر عهده دارد بر متكبرین پیروز می گردند، رژیم های طاغوتی را برای همیشه سرنگون می سازند و قدرت و اراده جهان را در دست می گیرند.

 

⬅️خداوند در قرآن می فرماید: «ما اراده كرده ایم كه بر مستضعفین جهان منت نهاده و آنان را پیشوا و وارث زمین قرار دهیم و در زمین به آنها قدرت و تمكن بخشیم.»
موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی

[ شنبه سی ام آبان 1394 ] [ 18:50 ] [ سیده ضیاءتبار ]

✅آیا با ظهور امام زمان علیه السلام همه مردم مسلمان می شوند؟ 

 

⬅️در ابتدا برای توضیح این موضوع ذکر این نکته ضروری است که: از آیات قرآن و احادیث استفاده می شود كه مستضعفین جهان سرانجام در یك انقلاب همگانی كه مهدی موعود (عج) رهبری آنرا بر عهده دارد بر متكبرین پیروز می گردند، رژیم های طاغوتی را برای همیشه سرنگون می سازند و قدرت و اراده جهان را در دست می گیرند.

 

⬅️خداوند در قرآن می فرماید: «ما اراده كرده ایم كه بر مستضعفین جهان منت نهاده و آنان را پیشوا و وارث زمین قرار دهیم و در زمین به آنها قدرت و تمكن بخشیم.»✅آیا با ظهور امام زمان علیه السلام همه مردم مسلمان می شوند؟ 

 

⬅️در ابتدا برای توضیح این موضوع ذکر این نکته ضروری است که: از آیات قرآن و احادیث استفاده می شود كه مستضعفین جهان سرانجام در یك انقلاب همگانی كه مهدی موعود (عج) رهبری آنرا بر عهده دارد بر متكبرین پیروز می گردند، رژیم های طاغوتی را برای همیشه سرنگون می سازند و قدرت و اراده جهان را در دست می گیرند.

 

⬅️خداوند در قرآن می فرماید: «ما اراده كرده ایم كه بر مستضعفین جهان منت نهاده و آنان را پیشوا و وارث زمین قرار دهیم و در زمین به آنها قدرت و تمكن بخشیم.»
موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی

[ شنبه سی ام آبان 1394 ] [ 18:39 ] [ سیده ضیاءتبار ]

 ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ 

 

ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺠﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ)، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: 

«ﻧﻪ، ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ، ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، ﻋﻠﯽّ‌ﺑﻦ ﺍﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ(ﻉ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﻛﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ، ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‌‏ﻧﺎﻣﺪ، ﻣﮕﺮ ﻛﺎﻓﺮ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ، ﻟﻘﺐ «ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ» ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ؛ ﺍﻣّﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ‌ﺍﺵ (ﺹ)، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ، ﻻ‌ﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻘﺒﯽ ﺍﺳﺖ: ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽّ‌ﺑﻦ ﺍﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ(ﻉ).


ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺁﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺠﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ)، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ؟ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: 

«ﻧﻪ، ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ، ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، ﻋﻠﯽّ‌ﺑﻦ ﺍﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ(ﻉ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﻛﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ، ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ‌‏ﻧﺎﻣﺪ، ﻣﮕﺮ ﻛﺎﻓﺮ.»1

ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ «ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ» ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﯾﺎ ﺍﯾّﻬﺎ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ...» ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ «ﺍﯼ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ» ﺍﺳﺖ، 89 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻔﺴّﺮﺍﻥ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ، ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ(ﻉ) ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﺑﻦ‌ﻋﺒّﺎﺱ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻔﺴّﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﻡ ﻫﺠﺮﯼ، ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ: 

«ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ «ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ» ﺁﻣﺪﻩ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ.»2


ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ﻉ) ﻣﯽ‌ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: 

«ﻫﯿﭻ ﺁﯾﻪ‌‏ﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ‏ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻝ ﺁﻥ: ﯾﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺰ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻋﻠﻲّ‌ﺑﻦ ﺍﺑﯽ‌ﻃﺎﻟﺐ(ﻉ) ﺍﻣﯿﺮ ﻭ ﭘﯿﺸﻮﺍ ﻭ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺍﻭّﻟﯿﻦ ﻣﺆﻣﻦ‏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺁﯾﻪ ‏ﺍﯼ ﻛﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ‏ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻫﺮ ﺁﯾﻪ‏ﺍﯼ ﻛﻪ [ﺩﺭ ﺁﻥ] ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺟﻬﻨّﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ؛ 

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺁﯾﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺁﯾﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﯿﻜﻮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﯿﻜﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣّﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺁﯾﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮّﯼ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻫﻞ ﺷﺮّ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.»3

ﻋﻠّﺎﻣﻪ ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻨﻔﯽ، ﮐﻪ ﺁﯾﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ(ﻉ) ﺭﺍ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ «ﯾﺎ ﺍﯾّﻬﺎ ﺍﻟﺬﯾﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ...»، ﺣﺪﻭﺩ 20 ﺭﻭﺍﯾﺖ، ﺍﺯ ﺭﺍﻭﯾﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﺎﺕ، ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ(ﻉ) ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.4

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ:موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی

[ شنبه سی ام آبان 1394 ] [ 18:28 ] [ سیده ضیاءتبار ]

موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ پنج شنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 15:55 ] [ سیده ضیاءتبار ]


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ پنج شنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 15:7 ] [ سیده ضیاءتبار ]

 

مگر سید چه کرده بود که امامش اورا در آغوش گرفت وبه سینه چسباند

که بعد ها او را سید بحر العلوم نامیدند؟! 


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ] [ 15:37 ] [ سیده ضیاءتبار ]

اگر در کربلا بودیم چه کار می‌کردیم؟ 

 فرار؟ 
یار امام حسین؟ 
یار یزید؟ 
بعدش پشیمان؟ 
یا... 


موضوعات مرتبط: پرسش وپاسخ مهدوی
[ پنج شنبه هشتم آبان 1393 ] [ 16:41 ] [ سیده ضیاءتبار ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم
تا کجا بی خبر از حال تو باشم
تقدیم به تنها ترین ستاره قلبم
می دانم كه كویر خلوت دلم نیاز به جرعه آبی دارد تا خود را با آن سیراب نمایم
در قلبم غوغایی است غوغای عشق تو ، می دانم كه مرا به حال خود وا نمیگذاری و مرا همیشه با خود همراه می سازی
بگذار تا به وسعت قلب پرمهرت زلالی عشقت را دست یابم وسرشار از شادی شوم
عزیز دلم می خواهم بادریچه ی نگاههای محبت آمیزت با دلی سیر به تماشایت نشینم و از عمق نگاهت سیراب شوم ؛تو در پاسخ به عشقم همیشه سكوت را اختیار كردی و هرگز به خود اجازه ندادی كه از لبانت شكوفه های عشق و محبت بیرون بیایدو بوی عطر خوش آنان مرا مدهوش كند
ای رویای دیرینه ی من بگذار باران عشقت بر من ببارد تا من در زیر این باران زیبا خود را سیراب نمایم وبرایت همچون زلیخای یوسف باشم
بگذار مروارید دل من توباشی ومن صدف .وای دریا بدان و که من او را چگونه دوست داشتم
عشق من در مهتاب آسمان دلت شعله كشید.
توی آسمون قلبم یه ستاره مونده تنها
امکانات وب
مهدویت امام زمان (عج) دانشنامه عاشورا آیه قرآن 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه

فال حافظ

زیر باران

code]
[code/] کد های جاوا اسکریپت کد های جاوا اسکریپت